Munsterhjelm Art Center bjuder på konst- och naturupplevelser i en idyllisk gammal småbruksmiljö på den västnyländska landsbygden. Här pågår en kontinuerlig skapande process och i centrets sommargalleri visas högklassiga utställningar. På guidade turer får man ta del av kultur-, konst- och naturupplevelser. Utställningsbesökarna kan också ströva för sig själva i den rogivande miljön eller slå sig ned för en stund på centrets café. På centret hålls också kurser.

Utställning 2021

Den gamla gården, som sedan år 2009 genomgått en pietetsfull renovering och fått ett nytt innehåll, är med sina intressanta lösningar en sevärdhet i sig.

En ledande princip har varit återanvändning av gamla material och utnyttjande av naturliga resurser såsom t.ex. naturljus. Livet på gården har utvecklat sig till ett experiment i hållbar livsstil. Här sammansmälter naturen, kulturlandskapet och konsten till en alldeles egen estetisk och funktionell helhet!

Hitta fram

En mångsidig konstnärlig process!

Konstnären Riggert Munsterhjelm arbetar fortgående med sitt meditativa färgmåleri och med tematiska större verk samt porträtt på beställning. Arbetet sker ute i det fria eller i den gamla ladugården som byggts om till en välfungerande ateljé – ett unikt utrymme i sitt slag som det lönar sig att besöka. Riggert Munsterhjelm utför även illustrationsarbeten.

När ljuset tar slut på hösten inleds skrivandet, om konstnärliga och vetenskapliga teman eller med skönlitterära målsättningar. Plats har också beretts för gästande konstnärer.

C V