Utställningar i unik miljö

I den gamla rian som byggts om till ett sommargalleri med naturljus visas högklassiga utställningar av olika konstnärer. Det rustikt eleganta utrymmet nära naturen är också värt att se!

Himmel och hav

Himmel och Hav

På utställningen visas fem konstnärers verk med tonvikt på marin tematik. Vi får ta del av ett estetiskt färgmåleri, tematiska och abstrakta målningar i imponerande monumentalformat, originella skeppsskulpturer, mästerligt utförda skeppsmodeller och intressanta illustrationer i akvarell av fartyg och vrak. Utställningen är en spännande upptäcktsfärd i riktning mot horisonten bakom vilken det stora äventyret och oändligheten möter oss.

Riggert Munsterhjelm (f. 1954) har i sitt konstskapande främst hållit sig till rent måleriska målsättningar med utgångspunkt i den franska impressionismen. Hans meditativa måleri som fokuserar på färgupplevelse och stämning kan bäst beskrivas som ett slags forskningsarbete i färgens värld. Arbetet har han redovisat för vid ett 20-tal framgångsrika utställningar sedan början av 1980-talet på främst Hagelstams galleri och Dix i Helsingfors, men också i Åbo, Ekenäs, Sverige och Norge. Under senare år har han målat ett 20-tal beställningsporträtt, t.ex. av Henry Wiklund för SLS, Per-Edvin Persson för SFV och Carl Haglund för SFP samt Kari Kinnunen för Työväen Akatemia och Veli-Pekka Salonen för Helsingfors universitet. Munsterhjelm har gått i lära hos Georges von Swetlik och har i decennier arbetat för von Swetliks konst, kuraterat utställningar, gjort en TV-film och skrivit en bok. År 1998 återgick han för en sjuårsperiod till den biologiska forskningsvärlden som han ursprungligen lämnat till förmån för konsten. Efter doktorsavhandlingen 2005 återvände han konstvärlden. Munsterhjelm har rört sig í skärgården under hela sitt liv, där han också hämtat en stor del av inspirationen för både sin konst och forskning.

C V

Georges von Swetlik (1912-1991) föddes i S:t Petersburg, men kom som emigrant att genomföra sitt konstnärliga i livsverk i Finland. Under slutet av sitt liv bodde han i Ekenäs. Som ung förvaltade han arvet efter den kände ryske konstnären Ilja Repin, granne till familjen von Swetlik i Kuokkala på Karelska näset. Han skulle bli både Repins och Gallen-Kallelas elev, men båda hann gå ur tiden innan undervisningen skulle ha börjat. Därmed kom han att på egen hand genomgå en ovanlig konstnärlig utveckling långt från sina inspirationskällor, den klassiska väst- och östeuropeiska kulturtraditionen och konsten. På ett sätt som kanske saknar historiskt motstycke gick han i sina konstnärliga perioder systematiskt genom det europeiska måleriets perioder. Efter mera realistiska perioder följde på 1950-talet en abstrakt period. Efter den utvecklade han ett eget figurmåleri på klassiska teman. von Swetlik har tillsvidare inte beretts en synlig plats i den nationella konsten, men konstnärligt blev han en av de främsta kosmopoliterna i vårt land. Hans far var kapten i den Ryska Kejserliga Flottan och tjänstgjorde både på Östersjön och vid Svarta Havet. von Swetlik växte upp bland annat på Krim och i Konstantinopel där Bosporen och Marmasjön hörde till de dagliga vyerna.

issuu

Tom Henricson (1946-2011) var ögonläkare och kirurg. Han hade generationer av sjöfolk bakom sig, hans morfar var redare och hans farfar ritade segelbåtar. Själv var han en hängiven seglare. Han började tidigt också bygga egna skeppsmodeller, och nådde småningom en unik precision med hjälp av sina kirurginstrument. Han besökte förebilderna i verkligheten och byggde modellerna utgående från originalritningar och råmaterial. Det petnoga färdigställandet av HMS Victory, som han studerat i Portsmouth, tog 1363 timmar i anspråk.

Visa Hietalahti (f. 1947) är en utpräglad mångbegåvning, till utbildningen flygkapten med arkitekturstudier i bakgrunden. Främst är han känd som en pionjär i biologisk undervattensfotografering. Han har bland annat upptäckt och fotograferat en röd pungräka (Hemimysis anomala), ny för Östersjön. Hans bilder har väckt uppmärksamhet i olika publikationer och på utställningar, t.ex. Helsingfors miljöcentrals Sama meri meissä kaikissa år 2000. Han är också seglare och framträder nu med sina unika keramikskulpturer på skeppstematik, en alldeles egen konstform som han utvecklat under ca 20 års tid. Verken har bland annat ställts ut i Sellos bibliotek i Alberga 2017 och på utställningen Seafarer’s Icons i Björneborg 2002.

visayards.com

Juha ”Roope” Flinkman (f. 1958) är marinbiolog, specialist på förhållandet mellan fiskstammar och djurplankton i Östersjön. Doktorsavhandlingen gällde strömmingens bytesval. Han är också seglare och professionell forskningsdykare inriktad på kartläggning och dokumentering av vrak i Finska viken. I fokus för hans dykarteam Badewanne står yngre vrak från Första och Andra världskrigen, sådana som kan utgöra en fara för miljön. Han har också varit engagerad i äldre vrak som 1700-tals holländaren Vrouw Maria och ett ännu okänt Flöjtskepp från 1600-talet. Som den multibegåvning han är har han en parallell karriär som konstnär med havsorganismer, fiske, navigation, skepp och vrak som teman. Dessa har utgjort motiv för bland annat frimärken. Idag är han utvecklingschef för Finlands miljöcentrals (SYKE) forskningsfartyg Aranda. Flinkman skriver också populärvetenskapliga böcker om Östersjön och är vida känd som en lysande storyteller.

Flinkman