Utställningar i unik miljö

I den gamla rian, som byggts om till ett sommargalleri med naturljus, visas högklassiga utställningar av olika konstnärer. Det rustikt eleganta utrymmet nära naturen är också värt att se!

Mästare och elev

På sommarens utställning Mästare och elev visas konst av Georges von Swetlik (1912-1991) och hans elev Riggert Munsterhjelm (1954-). Munsterhjelm har i decennier aktivt arbetat för von Swetliks konst - dokumenterat, informerat och kuraterat. För 40 år sedan, år 1982, visades bådas konst på en samutställning i Karlskoga konsthall, Värmland. Den innebar startskottet för Munsterhjelms utställningsverksamhet. Nu ställer de för andra gången ut tillsammans. Utställningen är samtidigt von Swetliks 110-årsjubileum. Munsterhjelms stora väggmålningar är på sina platser i galleriet också i år.

Georges von Swetlik (1912-1991) hade en mångkulturell bakgrund med såväl böhmiskt, litauiskt, polskt som ryskt påbrå. Hans familj emigrerade undan den ryska revolutionen till Konstantinopel, där man bodde några år. Till Finland anlände familjen år 1923. Sitt konstnärliga i livsverk utförde von Swetlik här med undantag för några år i Sverige kring år 1950. Han bodde först i Helsingfors, men kom sedan 1950-talet att vistas på flera orter som senare blev Raseborg, Tenala, Pojo, Snappertuna och Ekenäs. Som ung förvaltade han arvet efter den kände, i Finland bosatte, konstnären Ilja Repin, som var granne till familjen von Swetlik i Kuokkala på Karelska näset där familjen hade en villa. von Swetlik skulle bli både Repins och Gallen-Kallelas elev, men båda hann gå ur tiden innan undervisningen skulle ha börjat. Därmed kom han att på egen hand genomgå en ytterst ovanlig och självständig konstnärlig utveckling. Långt från sina inspirationskällor, den klassiska kulturtraditionen och konsten, gick han i sina egna konstnärliga perioder systematiskt genom det europeiska måleriets olika epoker. Till slut utvecklade han ett eget nyskapande figurmåleri på klassiska teman. Konstnärligt är von Swetlik kosmopolit. Han definierade sig själv som europé. Hans intressanta och tidvis dramatiska liv liksom hans konst finns beskrivna i boken Georges von Swetlik från 1989. Hans konstnärsateljé i Snappertuna planeras att öppnas för publiken inom en nära framtid.

VN årsbok s. 26-45

Riggert Munsterhjelm (f. 1954) har framförallt arbetat med rent måleriska målsättningar. Utgångspunkten för hans konst ligger i den franska impressionismen. Hans ljus-, färg- och stämningsstudier kan bäst beskrivas som ett estetiskt forskningsarbete. Detta har han redovisat för vid ett 20-tal framgångsrika utställningar på främst Hagelstams galleri och Dix i Helsingfors, men också i Åbo, Ekenäs, Sverige och Norge. För en sjuårsperiod (1998-2005) återvände han till den akademiska världen som han på 1980-talet lämnat för konsten och gjorde en doktorsavhandling i biologi. Under senare år har han målat porträtt på beställning, senast porträttet av minister Carl Haglund för SFP. Munsterhjelm är uppvuxen i Ekenäs, bodde länge i Helsingfors, i Tvärminne och på Åland. Sedan 2009 har han varit verksam i Snappertuna där han grundat Munsterhjelm Art Center.

C V