Att lära sig se med nya ögon!

På kursen Färgen i naturen och andra kurser i måleri undervisar Riggert Munsterhjelm i sin metod som kallas Den naturliga färgläran. Också kurser i porträttmåleri arrangeras. Pris 50-100€ per dag och person beroende på kursens natur.

Måltider och kaffe kan beställas för kurser, workshops och guidningar.

Barn gör mästerverk med äkta material!

Workshops för barn mellan 4 och 9 år enligt konceptet Min värld blir din – med tre färger som utvecklats av Riggert Munsterhjelm inom projektet Konst och hälsa. Priset varierar med gruppens storlek. Material ingår.

Måltider och kaffe kan beställas för kurser, workshops och guidningar.

Synliggör det osynliga!

Patienter, såsom fibromyalgiker, med fysiska symptom som är svåra att påvisa kan delta i Riggert Munsterhjelms workshops på temat Osynliga sjukdomar! Det handlar om att lära sig gestalta sin egen sjukdom och genom det få ett bättre grepp om den, inte om terapi. Priset varierar med gruppens storlek. Material ingår.

Måltider och kaffe kan beställas för kurser, workshops och guidningar.

Guidningar

Konstcentret erbjuder guidningar för enskilda eller grupper. Gör en promenad i konstens värld, lyssna till fågelsång eller smaka på vilda ätliga växter!

Riggert Munsterhjelm guidar på konstcentret med fokus på konsten och miljön och presenterar bland annat sjungande fåglar. Catherine Munsterhjelm introducerar ätbara vilda växter och bjuder på små tillredda smakprov.

Guidningarna kan kombineras med varandra och med en måltid med inslag av vilda ätliga växter. Pris 35€ per person eller 300€ för grupp på max 20 personer. Guidningen räcker ca 2-3 timmar.

Roliga och intressanta småkryp!

Småkrypssafaris på ängsmark eller vid sötvatten med barnen Emelie och Arvid dras av Catherine Munsterhjelm. Pris 10 euro per barn, max 10 personer. Tidsåtgång 1 timme.

Måltider och kaffe kan beställas för kurser, workshops och guidningar.

Föredrag

Varför ser naturen ut som den gör?

Föredrag på olika teman, såsom Naturens färg – Färgens natur, Georges von Swetliks konst och Osynliga sjukdomar kan beställas. Fördragen räcker 30-45 min och priset är 500 – 1500€.

Rekreationsdagar

Skapande i ögonblicket utvecklar kreativitet och intuitiv analysförmåga!

Rekreationsdagar med olika program - allt från måleri till tillredning av vilda ätliga växter - kan bli ett välkommet avbrott i arbetet. Lämpar sig för firmor, institutioner och andra arbetsplatser. En dag beroende på gruppens storlek kostar 1500 – 2000€. Ingår lunch och kaffe, samt material.

Utrymmen för kurser & sammankomster

En rofylld och inspirerande miljö!

Konstnärsateljén utgör en inspirerande miljö för rofylld fördjupning och utbyte av tankar under den mörka årstiden. Sommargalleriet kan hyras för evenemang. Hyra 150 och 250€. Dessa kan kombineras med guidningar. Måltid eller kaffe kan beställas.